Kalkulatory edukacyjne

  • Ćwiczenie  umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i pamięci
  • Ponad 10.000 pytań matematycznych
  • Ponad 15 lekcji ćwiczeniowych z 5 poziomami trudności
  • Dla dzieci od 5 lat i dorosłych
  • Idealne uzupełnienie do lekcji matematyki w szkole
  • Specjalny tryb dla nauczycieli, który umożliwi im dostosować lekcje do potrzeb uczniów

FIAMO Math Trainer: Unikane narzędzie edukacyjne

FIAMO Math Trainer jest narzędziem edukacyjnym zaprojektowanym specjalnie dla dzieci od 5 lat wieku, które dopiero odkrywają podstawy matematyki. FIAMO Math Trainer nie dokonuje obliczeń, ale zadaje dzieciom pytania z różnych dziedzin matematyki, zaprogramowanych jest ponad 10 000 pytań!

Ułamki, liczby dziesiętne, nawiasy, procenta, znaki, następstwo, stosunki, ćwiczenie pamięci i dużo więcej oferuje ten osobisty trener.