Pokazy lekcji na kalkulatorze edukacyjnym Math Trainer

Kalkulator Math Trainer przedstawi Ci 5 interaktywnych animacji.
Animacje pokażą Ci jak pracować z kalkulatorem, jak przebiegają lekcje, jaki jest system punktowania i cały szereg kolejnych funkcji.

Aby odtworzyć animację, kliknij na podgląd wybranej animacji. Animacja pokaże się w poniższym oknie i odtwarzanie animacji rozpocznie się od początku.